Aktivitetsplan

Program for høsten 2017

                           

Dato

Program

5. september NB!

Fellesmøte i Kløvertun med Sanitetsforeningen kl. 19.00. Atle Sundøy snakker om barnehjemsprosjektet i Swaziland

30. september

Bergen Soroptimistklubb

Invitasjon til distriktsmøte. Møtet arrangeres på Bryggens Museum med møtestart kl 1030

Tema for årets distriktsmøte er miljø og kult

2. oktober NB!

Yrkesforedrag av Marit Steffensen

Lystenning og 5 min.: Lola

Matkomitè: Kitty, Lola

13. november

Omvisning på Compact på Søfteland

Lystenning og 5 min.: Kari

Matkomitè: Lola, Kari

11. desember

Julemøte i Husmortunet.

Lystenning og 5 min.: Synnøve

Matkomitè: Styret

Ta med gevinst.

 

Sted og tid: Husmortunet kl.19.00 dersom ikke annet er nevnt i programmet.

Matkomiteèn: Den som står med uthevet skrift, er leder for komiteèn. Bytt selv dersom det ikke passer.

Fravær meldes til matkomiteèn.

 Program våren 2017

Sted: Husmortunet

Tid: Kl. 19

 

9. jan.

Besøk Os Asvo

5 – minutt: Marit

Matkommite: Elsie, Marit

 

13. febr

 Lill Karin Wallem forteller om Gjenbruksbutikken

5 min: Elsa

Matkomite: Marit, Elsa

 

13. mars

 Yrkesforedrag v/Kitty

5 – minutt: Berit

Matkomite: Elsa, Berit S

 

3. april

 

 Årsmøte.

5 – minutt: Barbra

Matkomite: Berit S, Barbra

8.mai

 Vi drar til musikkgymnaset Kongshaug

5-min: Kitty

Matkomite: Barbra, Kitty

12. juni

 Sommermøte. Naustet til Lola NB! Styret er matkomite.

5 min – Sigrid

Ta med gevinst !!

 

 

 

 

 

 

 Program høsten 2016

Sted: Husmortunet

Tid: kl.1900

3. september: Distriktsmøte Vanlig møte utgår denne måneden

 

3. oktober: Foredrag Merk datoen!

                 Lystenning

                 5 min: Sigrun

                 Matkomite: Ellen, Sigrun

 

14. november: Mari Lyssand: Forteller om Nils Tveit.  

                     Lystenning

                     5 min: Elsie

                     Matkomite: Sigrun, Elsie

 

12 desember: Julemøte- Solbakkestovo

                    Lystenning

                    5 min: Synnøve

                    Matkomite: Styret

                    Ta med gevinst

Nb! Matkomiteen: Medlemmet i uthevet skrift er leder for komiteen. Dersom du ikke kan møte i matkomiteen, må du finne en som møter i stedet for deg. Takk!

 

Merk: 2 endringer av datoene

 

 

Vår 2016

Den første som er nevnt i matkomitèen, har ansvar for å ta kontakt med den  andre for å avtale hvem som gjør hva. Forfall må meldes til førstnevnte i matkomitèen. Møtelokale er "Husmortunet" i Gymnasvegen, vis a vis nye Os barnehage.

 

 

Møtene er i Husmortunet kl.19

11. januar

Gruppeaktiviteter

5 minutt: Lola

Matkomitè: Lola og Kari S. B.

  1. februar

Invitasjon fra Bergen soroptimistklubb. Møte holdes på Bergen rådhus – kantinen kl.19. (Viser til mail fra Sigrid)

8. februar

Anne Kristine forteller om CISV

5 minutt: Kari S.B.

Matkomitè:  Kari S. B. og Ingeborg

14. mars

Foredrag ved Åse Berge, Os turlag

5 minutt: Ingeborg

Matkomitè: Ingeborg og Elsie

11. april

Årsmøte.

Vi jobber med sakene fra januarmøtet.

5 minutt : Elsie

Matkomitè: Elsie og Sigrun

 9. mai

Bedriftsbesøk til Oleana, Ytre-Arna kl. 17.30

5 minutt: Sigrun

Matkomitè: Sigrun og Ellen

13.juni

Sommermøte. Naustet til Lola. Styret er matkommitè.

5 minutt: Ellen

Ta med gevinst