Om klubben

Styret i Os soroptimistklubb 2016/17

President:

Sigrid Lerum

e-post: os@soroptimistnorway.no

Visepresident:

Anne Kristine Tøsdal

Kasserer:

 Lola Haugland

Sekretær:

Kari Dale Pedersen 

Styremedlem:

Grethe Solheim 

Suppleanter:

Kirsten Lysen   ny

Ellen Eide Marthinussen

Representanter til Unionen:

President og visepresident

Ekstensjonsansvarlig: Styret

Revisor:

Kari Sørheim Borge

Torunn Vangdal

IT - ansvalig:

Kari Heggland

Kirsten Lysen

Valgkomite:

Anne margrethe HjemdaL

Barbra Nymark

Ellen Eide Marthinussen